ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
(O μέτριος δάσκαλος λέει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο σπουδαίος δάσκαλος εμπνέει.)

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ GROUP

Μικρά και ομοιογενή τμήματα έως 3 άτομα για αποτελεσματική διδασκαλία. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές απολαμβάνουν τη διαρκή φροντίδα του εκπαιδευτή, ενώ η ώρα διδασκαλίας – διάρκειας 55 λεπτών – αποκτά πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα συγκρινόμενη με την κλασική ώρα διδασκαλίας του φροντιστηρίου. Τα μικρά, ολιγομελή τμήματα βοηθούν το παιδί να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα, να δέχεται συνεχώς ερεθίσματα και να αποκτά κίνητρα. Ο μαθητής μπορεί πάντα να επιλέξει κι ιδιαίτερα μαθήματα ξένης γλώσσας.

ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Από την πρώτη μέρα του προγράμματος, αποφεύγεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέσα από τις εμπειρίες πολιτισμού που μεταφέρονται, ο σπουδαστής μαθαίνει να μιλά την ξένη γλώσσα χωρίς να μεταφράζει από την ελληνική.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

τόσο κατά τις ώρες του μαθήματος, αλλά και από το χώρο του μαθητή (από το σπίτι ή από το γραφείο του) κατόπιν της καθοδήγησής μας, εξασφαλίζουν τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας αφενός, αλλά και την ευχάριστη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εξετάσεις όλων των επιπέδων, αν το επιθυμεί, ή να εξοικειωθεί, για επικοινωνιακούς συνήθως λόγους, με τη γλώσσα και τη χώρα της οποίας τη γλώσσα μαθαίνει.

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

μέσα από τα μαθήματα που τον οδηγούν στη χρήση της γλώσσας και του προσφέρουν αυτοπεποίθηση προκειμένου να σκέφτεται και να επικοινωνεί με σαφήνεια στην ξένη γλώσσα.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

και της καθημερινότητάς της, της οποίας τη γλώσσα διδάσκεται, και γενικότερα, εξοικειώνεται με την κουλτούρα της και τον πολιτισμό της.