ΜΕΘΟΔΟΣ

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
(O μέτριος δάσκαλος λέει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει. Ο σπουδαίος δάσκαλος εμπνέει.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτική πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούμε ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει τη μοναδική εμπειρία της ψηφιακής αίθουσας, δίνοντας πρόσβαση σε ψηφιακό πίνακα, τη δυνατότητα να μοιραστούν οι μαθητές σε ζεύγη ή σε ομάδες και να δουλέψουν πάνω σε ένα θέμα, με άμεση συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης προσφέρει τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε με τους μαθητές μας έξτρα υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, να φτιάχνουμε events και να επικοινωνούμε κι εκτός ωρών μαθήματος. Στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης ο κάθε μαθητής έχει το δικό του ηλεκτρονικό portfolio στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι εργασίες του. Ο εκπαιδευτικός μπορεί άμεσα να επικοινωνεί με τους γονείς και οι γονείς μπορούν να βλέπουν απλά κι εύκολα την επίδοση και την απόδοση του μαθητή.

INTERACTIVE EDUCATIONAL PLATFORMS

Χρησιμοποιούμε διαδραστικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες για να αυξήσουμε την συμμετοχή του μαθητή, να διευκολύνουμε τη μάθηση, να μετατρέψουμε τις εργασίες σε παιχνίδι. Μέσα από τις διαδραστικές πλατφόρμες μπορούμε να βλέπουμε την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών από μάθημα σε μάθημα.

ΒΙΒΛΙΑ

Όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα και δομημένα με βάση το Common European Framework for Languages. Καλύπτουν όλες τις ηλικίες, τα επίπεδα και τα courses.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ GROUP

Μικρά και ομοιογενή τμήματα έως 3 άτομα για αποτελεσματική διδασκαλία. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές απολαμβάνουν τη διαρκή φροντίδα του εκπαιδευτή, ενώ η ώρα διδασκαλίας – διάρκειας 55 λεπτών – αποκτά πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα συγκρινόμενη με την κλασική ώρα διδασκαλίας του φροντιστηρίου. Τα μικρά, ολιγομελή τμήματα βοηθούν το παιδί να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα, να δέχεται συνεχώς ερεθίσματα και να αποκτά κίνητρα. Ο μαθητής μπορεί πάντα να επιλέξει κι ιδιαίτερα μαθήματα ξένης γλώσσας.

ΧΡΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Από την πρώτη μέρα του προγράμματος, αποφεύγεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μέσα από τις εμπειρίες πολιτισμού που μεταφέρονται, ο σπουδαστής μαθαίνει να μιλά την ξένη γλώσσα χωρίς να μεταφράζει από την ελληνική.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

τόσο κατά τις ώρες του μαθήματος, αλλά και από το χώρο του μαθητή (από το σπίτι ή από το γραφείο του) κατόπιν της καθοδήγησής μας, εξασφαλίζουν τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας αφενός, αλλά και την ευχάριστη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εξετάσεις όλων των επιπέδων, αν το επιθυμεί, ή να εξοικειωθεί, για επικοινωνιακούς συνήθως λόγους, με τη γλώσσα και τη χώρα της οποίας τη γλώσσα μαθαίνει.

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

μέσα από τα μαθήματα που τον οδηγούν στη χρήση της γλώσσας και του προσφέρουν αυτοπεποίθηση προκειμένου να σκέφτεται και να επικοινωνεί με σαφήνεια στην ξένη γλώσσα.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

και της καθημερινότητάς της, της οποίας τη γλώσσα διδάσκεται, και γενικότερα, εξοικειώνεται με την κουλτούρα της και τον πολιτισμό της.